Uprawnienia zawodowe

  • magister filologii włoskiej (studia dzienne, 5-letnie, Uniwersytet Jagielloński)
  • specjalista ds. komunikacji w biznesie, negocjacji i mediacji (studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Europejska im ks. Józefa Tischnera, Kraków)
  • uprawnienia tłumacza przysięgłego przy Sądzie Okręgowym w Katanii (Włochy) – wpis nr. 60 (2009)
  • uprawnienia eksperta zw dziedzinie tłumaczeń z języka polskiego oraz włoskiego Izby Handlowej w Katanii (wpis nr 362)
  • uprawnienia pilota wycieczek (nr leg. PW/13/2010)
  • uprawnienia przewodnika miejskiego po Krakowie (nr leg. PM/32/2012)
  • ukończony kurs doskonalący dla pilotów wycieczek oraz rezydentów biur podróży
  • ukończone szkolenie metodyczne pt. „Dynamika pracy grupowej” dla lektorów j. obcych (SJO Profi-Lingua, Kraków).

Posiadam uprawnienia do oprowadzania po wystawie stałej MHK Fabryka Emalia Oskara Schindlera oraz po wystawie stałej MHK Podziemia Rynku Głównego – śladami europejskiej tożsamości Krakowa.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych w Krakowie oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek.