Tłumaczenia zwykłe i specjalistycznetlumaczenia

Tłumaczenia zwykłe to proste teksty przeznaczone zazwyczaj do użytku prywatnego, o charakterze informacyjnym lub reklamowym:

  • korespondencja prywatna
  • pisma i broszury informacyjne
  • teksty popularnonaukowe
  • niespecjalistyczne strony internetowe

W ramach wykonywania tłumaczeń zwykłych proponuję też tworzenie ogólnych wzorców oraz konkretnych pism aplikacyjnych, np. życiorysów (format Europass) i listów motywacyjnych na podstawie dostarczonych danych. Tłumaczenia zwykłe wykonuję zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia zlecenia. Gotowe teksty mogą zostać przesłane mailowo lub dostarczone jako wydruk.


Wykonywane przeze mnie tłumaczenia specjalistyczne dotyczą tekstów należących do wąskich dziedzin wiedzy, do przygotowania których niezbędna jest znajomośc odpowiedniej terminologii.

  • z dziedziny prawa i handlu (umowy cywilnoprawne, dokumentacja sądowa, orzecznictwo, szkice pism i listów adwokackich, korespondencja handlowa itp.)
  • z dziedziny medycyny (historie choroby, rozpoznania specjalistyczne, wyniki badań analitycznych, opisy terapii, wskazań lekarskich itp.)
  • z dziedziny turystyki i historii sztuki (przewodniki, eseje, opisy, teksty przeznaczone na specjalistyczne strony internetowe z dziedziny pilotażu i przewodnictwa)
  • teksty techniczne (głównie motoryzacja, ochrona środowiska, ekologia, przemysł włókienniczy)
  • teksty naukowe do publikacji i materiały konferencyjne
  • teksty literackie, beletrystyka.